Kontakta oss
Stockholm VVS

Din totalentreprenör inom installations­branschen.

Vad är skillnaden?

Vi bryr oss!

Om oss

Vi levererar kvalitativa installationslösningar.

Stockholm VVS & Energi AB är resultatet av att Kungsholmens VVS AB och DD VVS-Teknik AB slagits ihop under 2017. Efter ett långt samarbete tyckte vi att en sammanslagning skulle ge företaget ett bättre helhetskoncept, med både en serviceavdelning och en entreprenadavdelning. Detta för att bättre kunna uppnå våra kunders högt ställda krav.

En hantverkare som håller i olika verktyg.

Vi är idag 12 st anställda och har som målsättning att leverera kvalitativa installationslösningar med hög servicegrad som motsvarar våra kunders behov av effektiva och miljövänliga lösningar.

Vi är två stycken delägare som driver företaget.

Tomas Linde Westin är VD och har som ansvarsområde att ta hand om administration, kalkyl, ekonomi / inköp, personalansvar med mera.

Marcus Demander är Projektchef och kommer vara den som driver projekten tillsammans med er vad gällande planering, fråga / svar, ÄTA-hantering och så vidare.

Miljövänligt.

Miljöpolicy

Stockholm VVS & Energi AB har tagit fram ett miljö- och kvalitetsledningssystem som styr företagets miljö- och kvalitetspåverkande faktorer i verksamheten. Det innebär att det finns rutiner framtagna för de aktiviteter som kan ha miljö- eller kvalitetspåverkan. Ledningssystemet är framtaget utifrån kraven i miljöstandarden ISO 14 001 och kvalitetsstandarden ISO 9001.

I arbetet med att ta fram systemet har hela verksamheten granskats genom en miljöutredning och resultatet av den visar vilka aktiviteter som ger upphov till miljöaspekter. Utifrån de betydande miljöaspekterna så prioriteras de och blir styrda i form av rutiner. Vi har därigenom ett bra arbetssätt som gör att miljöfrågor hamnar högt upp i vår organisation och bidrar till vår miljöpolicy.